Back To Top
Pin

Brace Potkonjaka 2
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon
Mail

+387 66 212 454
info@viamedi.co

Opšti uslovi korištenja internet sajta viamedi.co

Datum poslednje izmjene: 23.07.2018.

Dobrodošli!

Internet stranica viamedi.co je u vlasništvu Turističke agencije BTR Agency (u daljem tekstu „Agencija“), sa sjedištem u ulici Brace Potkonjaka 2, 78 000, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Čitanjem ovih Uslova korištenja (u daljem tekstu „Uslovi“), Vi kao korisnik internet sajta viamedi.co (u daljem tekstu „Korisnik“) potvrđujete da ste upoznati sa svim Uslovima. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim dijelom ovih Uslova, molimo Vas da ne koristite internet sajt. Korištenjem internet sajta potvrđujete svoje slaganje sa Uslovima.

1. Uloga agencije

1.1. Prvenstvena uloga internet sajta viamedi.co je predstavljanje naših partnerskih klinika i ordinacija. Stoga, treba imati u vidu da Agencija ne daje nikakve medicinske savjete, ne uspostavlja dijagnozu, niti vrši liječenje bilo kakve vrste. Uloga Agencije je da olakša komunikaciju sa klinikama i da obezbijedi organizaciju putovanja i boravka.

1.2. Agencija putem ovog internet sajta nudi turistički paket aranžman (u daljem tekstu „Aranžman“ ) koji obuhvata usluge prevoza, smještaja i ostale usluge iz turističke ponude. Agencija će sa klijentima potpisati Ugovor o Aranžmanu, u kojem se navode sve usluge koje je Agencija dužna isporučiti. Prilikom potpisivanja Ugovora o turističkom paket aranžmanu, Korisniku će biti uručeni Opšti uslovi putovanja Agencije kao i program putovanja.

2. Način plaćanja

2.1. Sve medicinske usluge Korisnik plaća direktno klinici. Agencija ne obračunava nikakve dodatne provizije. Sve cijene se naplaćuju po redovnom cjenovniku klinika (ako sa klinikom nije drugačije dogovoreno) i stvar su dogovora između klinike i pacijenta. Svi zvanični cjenovnici se nalaze na sajtu viamedi.co i redovno se ažuriraju.

2.2. Sve ostale usluge Korisnici Aranžmana plaćaju Agenciji, po unaprijed dogovorenoj cijeni. Cijene se mogu navoditi u raznim valutama, ali se obračun i plaćanje vrši isključivo u domaćoj valuti - konvertibilna marka (BAM).

3. Odgovornost

3.1. Odgovornost za medicinske usluge u potpunosti snosi klinika na kojoj se usluge izvršavaju. Sve vrste garancija vezanih za medicinske usluge su stvar konačnog dogovora između klinike i klijenta. Agencija ne snosi odgovornost za moguće neprijatnosti i štete nastale od strane pružaoca medicinskih usluga, već isključivo djeluje kao posrednik.

3.2. Odgovornost Agencije za provođenje Aranžmana je navedena u Opštim uslovima putovanja, i biće jasno predočeni prije potpisivanja Ugovora.

4. Sadržaj sajta

4.1. Samostalno korištenje svih dostupnih informacija na internet sajtu je isključivo na odgovornost Korisnika.

4.2. Agencija odgovorno pristupa postavljanju sadržaja na internet sajt, ali ne garantuje, niti prihvata odgovornost za tačnost i ažurnost podataka na sajtu. Agencija ne može biti odgovorna za bilo kakve greške (uključujući i tipografske greške), kao ni za netačne i nepotpune informacije. Sadržaj internet sajta je prvenstveno informativnog karaktera, te ga ne treba koristiti kao zamjenu za profesionalno mišljenje doktora, niti ga na bilo koji način koristiti za dijagnozu stanja.

4.3. Internet sajt može sadržavati linkove drugih internet stranica, čiji vlasnik ili korisnik nije Agencija. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi pružili dodatne informacija. Agencija ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih internet stranica.

5. Zaštita podataka

5.1. Svi dostavljeni podaci će biti korišteni samo za potrebe realizacije Aranžmana. Isti se neće, bez prethodnog odobrenja, prodavati niti ustupati trećim licima.

5.2. Sve podatke potrebne za dijagnozu, Agencija će proslijediti odgovarajućoj klinici ili će Korisnik iste poslati direktno klinici. Klinike će podatke koristiti samo za potrebe dijagnosticiranja stanja.

6. Autorska prava

6.1. Logotip, grafički prikazi, video materijali, kao i ostali sadržaj internet stranice su vlasništvo Agencije ili su postavljeni na sajt uz odobrenje vlasnika. Oni se ne smiju, bez saglasnosti Agencije, koristiti u komercijalne ili bilo koje druge svrhe.

7. Validnosti promjena uslova korištenja

7.1. Na internet stranici viamedi.co važeći su samo ovi Uslovi. Oni važe do momenta izmjene ili poništavanja od strane Agencije. Agencija može u svakom trenutku izmijeniti Uslove. Samim tim novi Uslovi, koji su postavljeni na stranicu, postaju validni. Izmjene će biti vidno naznačene na sajtu i to bar 14 dana prije nego postanu važeće. Izuzetak su promjene sadržaja koje su rezultat donošenja novih pravnih regulativa. One postaju važeće momentom postavljanja i ne moraju biti unaprijed najavljene.

8. Izjava o upotrebi SSL certifikata

8.1. Čitava web stranica https://viamedi.co/, a time unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom od 256-bita koji osigurava COMODO CA Positive SSL certifikat izdat od 27.08.2018. do 28.08.2019. godine.

8.2. SSL (eng. secure sockets layer) certifikati podižu bezbjednost web stranica na viši nivo. Ukoliko vaše stranice imaju SSL, komunikacija web browsera sa web serverom je enkriptovana. Na taj način osigurava se najveći nivo bezbjednosti posjetiocima naših stranica, a time i povjerenja.

8.3. SSL certifikati se koriste prilikom unosa osjetljivih podataka (npr. broj kreditne kartice) u web prodavnicama, idealni su za zaštitu administratorskih sistema u web aplikacijama, te svuda gdje je potrebna povećana bezbjednost protoka podataka.

8.4. Prisutnost SSL certifikata najlakše ćete uočiti u address baru – umjesto http:// treba pisati https://. U statusnoj traci web pretraživača pojaviće se mali katanac. U većini pretraživača dvostrukim klikom na katanac prikazaće se detaljnije informacije o SSL certifikatu: jačina enkripcije, izdavač i vlasnik, datum isteka itd.

Dobro došli u viamedi.co info centar.
Ostavite poruku i u roku od 24h ćete dobiti odgovor.

Viamedico

Brace Potkonjaka 2, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

(fotografija, x-rej snimak, medicinski dokument)

Viamedico

Korištenjem internet sajta potvrđujete svoje slaganje sa Uslovima korištenja sajta. Prvenstvena uloga internet sajta viamedi.co je predstavljanje naših partnerskih klinika i ordinacija. Stoga, treba imati u vidu da Agencija ne daje nikakve medicinske savjete, ne uspostavlja dijagnozu, niti vrši liječenje bilo kakve vrste. Uloga Agencije je da olakša komunikaciju sa klinikama i pruži što bolju organizaciju putovanja i boravka.

© Copyright 2018 - viamedi.co All rights reserved.

Created by MANIA